Prodating ru


Posle ugovora o kupovini „Mažora“ pokušali smo da sklopimo posao sa kompanijom Netflix bez posrednika, tako da smo im prodali još tri serije.

Može li se reći da je Netflix najpre hteo da vidi kako će gledaoci reagovati na „Mažor“ pa je tek na osnovu toga došao do zaključka da treba kupiti i druge serije kompanije „Sreda“? „Mažor“ je već bio u ugovoru sa našim međunarodnim distributerom koji je i predložio kompaniji Netflix da kupi tu seriju.

Taj distributer nije radio sa drugim našim serijama.

dertnittlj -consigned to a teaton ml wur with "Jack and Jill" it devtl* 0P*d r*i Mrf«J, *"d "h* will mart out : ■ ;*r Jt*t th* rjanpe on September i B- aiag il* third wr'ftii in the hi liter!

^Uinr nrown^Ctc prima doan* of L*#r" bat iw*«*ri^ fa Tfaitffljt Ba V lie Crrrl;.. " at t)/ c f.m- ol the beat inm'-i ■* in tbit whole section.

I have heard some girls get commission from credits purchased by Western men. 😉 Moreover, you can use the most popular social network on the Russian speaking Internet VKontakte.ru: .